Juridik

Ett urval av de juridiska ärenden vi jobbar med:

  • Uppsägningsgrunder såsom störningar, otillåten andrahandsuthyrning, vanvård, ej betald hyra och brottslig verksamhet.
  • Tvister avseende hyressättning, skadestånd och försäkringsärenden.
  • Avtalsfrågor avseende hyres- och lokalkontrakt såsom upprättande av kontrakt, ändring av hyresvillkor och blockuthyrning.
  • Men i nyttjanderätten, överlåtelse, lägenhetsbyte och åtgärdsföreläggande.
  • Uppsägning av lokalhyreskontrakt för villkorsändring.
 

Uppsägning av bostad & lokal

Uppsägning av bostad och lokal kan bli aktuellt av olika anledningar. Det kan vara på grund av exempelvis otillåten andrahandsuthyrning, obetald hyra, vanvård eller villkorsändring avseende lokal. Fastighetsbolaget har dessutom en skyldighet att agera då en hyresgäst stör sina grannar. Vi på Bokalen Fastighetspartner ser till att uppsägningen sker på ett korrekt sätt. För att uppsägningen ska bli giltig krävs det att man följer ett antal steg, vilket innefattar exempelvis rättelseanmaning och underrättelse till socialnämnden. Vid de tillfällen då hyresgästen inte  godkänner uppsägningen har Bokalen Fastighetspartner lång erfarenhet av att driva ärendet i hyresnämnd och i allmän domstol.

Juridisk biträde i hyresnämnd och i allmän domstol

Bokalen Fastighetspartner har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i rättsprocesser. Vanliga tvister som kan leda till processer är störningar, vanvård, att någon slutar betala hyra och olovliga andrahandsuthyrningar. Det kan även uppstå tvister då hyresgäster och fastighetsbolag är oense angående ett upplevt underhållsbehov. Bokalens jurister biträder sina uppdragsgivare i såväl hyresnämnd, tingsrätt, hovrätt som förvaltningsdomstolar. För att resultatet ska bli så bra som möjligt bör vi helst vara med från ett tidigt skede i processen.

Utbildning

Bokalen erbjuder utbildning för de som är intresserade av att lära sig mer om fastighetsjuridik.

Ni är välkomna att kontakta oss på Bokalen om önskemål om hur just er utbildning ska se ut.